مشتریان

2

ارائه خدمات پرداخت خرد و سامانه مدیریت ناوگان حمل و نقل
ارائه خدمات پرداخت خرد و سامانه مدیریت ناوگان حمل و نقل
ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه فروش
ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه فروش
ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه فروش/تامین شارژ اپراتورهای تلفن همراه
ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه فروش/تامین شارژ اپراتورهای تلفن همراه
ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه فروش
ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه فروش
ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه فروش
ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه فروش
سامانه کیف پول همراه پاسارگاد
سامانه کیف پول همراه پاسارگاد
ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه فروش
ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه فروش
ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه فروش
ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه فروش
ارائه خدمات باشگاه مشتریان از طریق پایانه فروش
ارائه خدمات باشگاه مشتریان از طریق پایانه فروش
تسویه قبوض برق مبتنی بر بستر تلفن (IVR)
تسویه قبوض برق مبتنی بر بستر تلفن (IVR)
تامین پایانه های فروش و نرم افزارهای مرتبط
تامین پایانه های فروش و نرم افزارهای مرتبط
مشارکت در توسعه پرداخت خرد الکترونیک شهر کرمان/ ارائه خدمت تسویه قبوض شرکت های خدماتی
مشارکت در توسعه پرداخت خرد الکترونیک شهر کرمان/ ارائه خدمت تسویه قبوض شرکت های خدماتی

صفحه‌ها

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به فناپ پرداخت تعلق دارد