بانک صادرات

بانک صادرات یکی از مشتریان بزرگ فناپ پرداخت است که بیش از 8 سال از ارائه خدمات پرداخت (Payment Service Provider) به این بانک بزرگ می گذرد. بازاریابی، نصب و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان بانک صادرات موضوع قرار دادی است که برای اولین بار در سال 89 به امضا رسید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به فناپ پرداخت تعلق دارد