پرداخت الکترونیک پاسارگاد

فناپ پرداخت، قراردادی را با پرداخت الکترونیک پاسارگاد امضا کرده است تا بتوانند نیازهای متنوع مشتریان خود را برآورده کند. این قرارداد با تامین دستگاه های کارتخوان و رول کاغذ حرارتی آغاز شد و با طراحی و توسعه محصولات جدید و هماهنگ با تغییرات تکنولوژی روز از جمله کیوسک پرداخت، خودپرداز غیر نقد و ... همچنان ادامه دارد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به فناپ پرداخت تعلق دارد