بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد یکی از مشتریان بزرگ فناپ پرداخت است که بیش از 6 سال از ارائه خدمات پرداخت به این بانک بزرگ می گذرد. تامین دستگاه های کارتخوان بانک پاسارگاد همچون پین پدهای درون شعبه ای موضوع قراردادی است که برای اولین بار در سال 1391 به امضا رسید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به فناپ پرداخت تعلق دارد