اخبار

فناپ پرداخت به منظور حمایت از جوانان کشور، از مسابقه کدنویسی مبهم دانشگاه شریف حمایت کرد.

اپلیکیشن ماناپی و کد دستوری #720* متعلق به شرکت فناپ پرداخت زیرمجموعه هلدینگ فناپ بانک پاسارگاد است
مجموع تولید کارتخوان‌های فناپ پرداخت در سال ۹۶، از مرز یک‌صد هزار دستگاه گذشت.
فناپ پرداخت، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هولدینگ فناپ است؛ هر چند مقر اصلی فناپ پرداخت در تهران است ول
یکی از راه‌های سرعت‌بخشی به امور روزانه مردم پرداخت‌های موبایلی است که توجه به آن رضایت مردمی از ات
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به فناپ پرداخت تعلق دارد