اخبار

فناپ پرداخت تغییر نام داد/ مغنی مدیرعامل شد
شرکت فناپ پرداخت به شرکت «فناپ تک» تغییر نام داد.
ادامه همکاری بزرگترین شرکت پرداخت تایوانی با ایران
معاون تولید سخت افزار فناپ پرداخت از ادامه همکاری بزرگترین شرکت پرداخت تایوانی با شرکت فناپ پرداخت د
اپلیکیشن ماناپی و کد دستوری #720* متعلق به شرکت فناپ پرداخت زیرمجموعه هلدینگ فناپ بانک پاسارگاد است
مجموع تولید کارتخوان‌های فناپ پرداخت در سال ۹۶، از مرز یک‌صد هزار دستگاه گذشت.
فناپ پرداخت، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هولدینگ فناپ است؛ هر چند مقر اصلی فناپ پرداخت در تهران است ول
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به فناپ تک تعلق دارد