ساختار سازمانی

مدیر عامل و هیئت مدیره

شهاب جوانمردی/ رئیس هیئت مدیره
شهاب جوانمردی/ رئیس هیئت مدیره
محمود رضاقلی/ نائب رئیس هیئت مدیره
محمود رضاقلی/ نائب رئیس هیئت مدیره
محمد نژادصداقت/مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
محمد نژادصداقت/مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

معاون

محمد آجدانی/ معاون پرداخت خرد و کیف پول
ایلیا وکیلی/ معاون فنی
لیلا پاکروان نژاد/ معاون زیرساخت و نظام های پرداخت
هادی ابراهیمی/ معاون خدمات پرداخت
امیر محمد ظهره وند/ معاون بین الملل
شاهین جوانمردی/ معاون تولید سخت افزار بانکی

مدیر

رضا علیانی/ مدیر ارشد مالی و اداری
مهدیه کرمانشاه/ مدیر توسعه سرمایه های انسانی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به فناپ پرداخت تعلق دارد